Vitajte na stránkach venovaných konferencii, ktorá sa uskutočnila 28.4.2016. Konferencia určená pre vlastníkov a prevádzkovateľov teplární, elektrární a ďalších energetických prevádzok.Ďakujeme za účasť na prvom ročníku konferencie TEPELETUPA, ktorá sa uskutočnila 28.4.2016 v Hoteli Dixon v Banskej Bystrici.

Konferencia sa sústreďuje na problematiku prevádzok teplární, elektrární a ďalších energetických prevádzok.

Cieľom konferencie bolo priniesť nové riešenia pre projektantov, vlastníkov a prevádzkovateľov týchto prevádzok. Veríme, že sa nám podarilo priniesť zaujímavé témy a riešenia, a táto konferencia byla pre Vás prínosom.